Gå til hovedindhold

Mission


Provis mission er, at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med at professionalisere deres ledelsesrolle til glæde for virksomheden, medarbejderne og ejerne, så vore kunder når nye mål. Vi gør det muligt for vore kunder at arbejde med procesorienteret værdibaseret ledelse - som vi tror, er nødvendigt for den fremtidsorienterede virksomhed.

Provis mission er, at sikre at personer udenfor arbejdsmarkedet får set muligheder i det fremtidige arbejdsmarked - og via vore processer får fodfæste i ordinære jobs indenfor hver deres kompetenceområde.

Provis mission er, at hjælpe vore kunder med at sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft – ved at hjælpe ved rekruttering, kompetenceudvikling eller outplacement ved ændrede behov.

Provis mission er, at sikre at vore kunder får tilstrækkelige kompetencer i værktøjskassen til at sikre virksomhedens digitalisering af markedsføringen - en nødvendighed for den fremtidsorienterede virksomhed.

Konsulenthuset Provi - Mission