Gå til hovedindhold

Funktionsafklaring


Har du brug for at få afklaret/afdækket din reelle arbejdsevne i forhold til arbejdsmarkedet igennem en praktik, så kan vi efter aftale med jobcentret tilbyde dig et individuelt tilrettelagt arbejdsafklarende forløb. Vi kan starte hurtigt op og vi kan som regel hurtigt etablere en afklarende virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads – privat eller offentlig. Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i dine ressourcer, forudsætninger og helbredstilstand. Du får tilknyttet en fast konsulent, som støtter dig og følger dig tæt igennem hele forløbet.

Forløbet afsluttes med en fyldestgørende funktionsbeskrivelse med fokus på arbejdsevnen & udviklingspotentiale til brug i den videre sagsbehandling. – en funktionsbeskrivelse som dokumenterer, at det arbejdsmarkedsrettede og afklarende tilbud har været skræddersyet til dig, at der er foretaget den nødvendige opfølgning, og at forløbet i nødvendigt omfang er blevet tilpasset og justeret undervejs.
Varigheden af hele forløbet vil være minimum 13 uger og kan forlænges såfremt jobcentret ønsker dette.

Kontakt os for at høre mere

Funktionsafklaring - Provi