Gå til hovedindhold

High speed iværksætter rejse


Der er mange dygtige borgere i Jobcentrets systemer, der har lysten og idéen til at bliver iværksætter. Med initiativet "High Speed Iværksætter Rejse" vil vi sætte fokus på at skabe en ramme for iværksættere, der kan komme i et forløb, hvor de bliver forberedte på rejsen som iværksætter.

Deres Idéer bliver testet, og de, der kommer igennem nåleøjet, vil møde dygtige erhvervsledere og få tildelt en mentor, der kan være med til at understøtte idéen eller projektet og give den rygstøtte, der skal til for at få succes.

Provi High Speed iværksætter rejse
Konsulenthuset Provi - Iværksætter rejse

Formålet
For Guldborgsund Kommune er formålet at skabe nye virksomheder og dermed nye spændende arbejdspladser. For dig som potentiel iværksætter er formålet at få rådgivning og sparring i skabelsen af en ny virksomhed samt støtte så virksomheden kommer i drift og bliver en succes.

Målgruppe
Borgere der pt. er på offentlig forsørgelse, der ved kompetenceudvikling og med egne personlige kompetencer kan blomstre i et liv som iværksætter.

Det sker i projektet:

  1. Drøftelse af din forretningside med din kontaktperson i jobcentret. Efterfølgende og ved godkendte idéer reserveres individuel samtale med Provi.
  2. Screeningssamtale med Provi
  3. Sammen med de involverede arbejder du på projektet i op til 13 uger. Der er evaluering hver 4. uge
  4. De første 8 uger arbejder du med din forretningside samt kompetenceudvikling. Efterfølgende arbejdes med den egentlige etablering og igangsætning.'

De involverede der støtter dig på vejen mod succes i din iværksættervirksomhed:
Jobcenter Guldborgsund
Provi og Pajor
Business LF
Erhvervsmentorer

 


Effekten af seneste iværksætter forløb (2017)

25 personer fik tilbuddet og 18 personer gennemførte forløbet.

Af de 18 personer der har gennemført har 12 personer – eller 67 % - etableret sig med eget cvr.nr.

På nuværende tidspunkt er 11 personer – eller 61 % - ude af offentlig forsørgelse.

67 % starter egen virksomhed

61 % ude af offentlig forsørgelse


Hvad betyder det for Guldborgsund Kommunes økonomi

De direkte omkostninger for Guldborgsund Kommune er kr. 66.000 pr. gennemført deltager

Besparelse ved selvforsørgelse er hvert år kr. 116.000

Samlet set ved 18 personer der har gennemført og 11 er umiddelbart blevet selvforsørgende er i 2019 en samlet besparelse på kr. 640.000. Fra år 2020 er den årlige besparelse på kr. 1.276.000.

Hertil kommer yderligere afledte beskæftigelse m.v.

Kr. 640.000 i kommunal besparelse


Projektevaluering

Projektet er afsluttet og evalueret. I Guldborgsund Kommune drøfter man de videre aktiviteter, idet evalueringen har givet nogle forskellige anbefalinger, for at få endnu mere effekt ud af de investerede midler – med fokus at få motiverede jobparate ledige til at blive en del af iværksætteriet i Guldborgsund Kommune.