Gå til hovedindhold

Da Søren kom i fleksjob hos Key Sound var Provi en aktiv aktør i processen

Søren blev henvist fra Jobcenteret til at komme i fleksjob og vi indledte med afklarende samtaler, hvor vi fandt frem til de optimale skånehensyn og satte fokus på Sørens kompetencer og stærke sider. Med udgangspunkt i disse samtaler, gik konsulenten fra Provi i gang med at kigge efter egnede virksomheder, der kunne have brug for Sørens arbejdskraft.

Key Sound viste sig at være et perfekt match. De stod netop og søgte lige præcis det, som Søren kunne tilbyde. En seks ugers praktikperiode blev iværksat for at afprøve arbejdsforholdet og blev umiddelbart efter praktikken efterfulgt af en ansættelse under fleksjobordningen. Et forløb på knap 13 uger fra visitation til fleksjobstart.

Læs herunder hvordan Søren og Key Sound har oplevet processen og samarbejdet med Provi.

Konsulenthuset Provi - Flexjobordning - Karin, Key Sound
Konsulenthuset Provi - Flexjobordning - Søren, Key Sound

”Vi syntes fleksjobordningen er helt fantastisk”

For vores virksomhed, og det at være en del af at være samfundsborgere, har vi gerne ville bidrage til at hjælpe nogen, som er blevet ramt på den ene eller den anden måde, og måske fået følelsen af, at ”jeg duer ikke til noget" eller "hvad duer jeg til nu”.

Vi syntes fleksjobordningen er helt fantastisk. Det er dejligt, at kunne få en fleksjobber i de timer som han/hun kan tilbyde, og godt for virksomheden, at der er denne mulighed med, at en ansættelse ikke altid er på fuldtid eller deltid.

Ordningen med, at man betaler for den effektive tid, der kan arbejdes i fremmødetiden, gør at det er en hjælp både for virksomheden, og fleksjobberen. For virksomheden er fordelen, at de kun betaler for den tid fleksjobberen er effektiv, og for fleksjobberen er fordelen, at det er ok, at der er nogle skånehensyn, som gør at de ofte ikke kan arbejde 100%.
Så alt i alt ser vi det som en stor gevinst for begge parter at ansætte fleksjobbere.

Vi har oplevet, at det har givet fleksjobberne et godt indhold i tilværelsen, som gør dem glade. Fleksjobberne har noget at stå op til, får kollegaer og gennem dette får livet tilbage, og oplever at de duer til noget.

Samarbejdet med Provi har vi som virksomhed oplevet som fantastisk. De har været hurtige, effektive og super gode til at give information.

Key Sound ApS ved Karin Strand-Holm

”Jeg har oplevet forløbet hos Provi som meget positivt”

Fra første dag er jeg blevet godt modtaget, har oplevet søde og hjælpsomme mennesker, som er yderst professionelle. Der har været en god dialog – og jeg har været til møder og i kontakt med Provi én gang om ugen, og nogle gange mere, hvor jeg har kunnet ringe eller dukke op på kontoret og få lidt hjælp til computer og andet. Det har været dejligt, at få hjælp til virksomhedskontakten.

Jeg havde frygtet, at jeg bare ville blive behandlet som et cpr-nr, men der tog jeg fejl – så det har været en super hjælp at komme hos Provi.

Fleksjobber hos Key Sound Søren Bellof