Gå til hovedindhold

Vision


Konsulenthuset Provis vision er, at være et naturligt sted man retter henvendelse til, når mindre og mellemstore virksomheder skal have igangsat og gennemført processer indenfor strategi- og ledelsesudvikling, teamtræning, kompetenceudvikling, iværksætteri og gennemførelse af EU-projekter.

Konsulenthuset Provis vision er, at være et naturligt sted man retter henvendelse til, når virksomhederne har brug for større synlighed indenfor generel markedsføring og øget anvendelse af de digitale og sociale medier.

Konsulenthuset Provis vision er, at være et naturligt sted man retter henvendelse til, når borgere på offentlig forsørgelse skal støttes i processen mod ordinære jobs eller på vejen tættere mod det ordinære arbejdsmarked, og man i denne proces vil tænke på Konsulenthuset Provi som en ærlig, ordentlig og troværdig virksomhed, der har kvalitet og effekt i vore ydelser.

Konsulenthuset Provis vision er, at være en attraktiv, skabende og lærende arbejdsplads for vore medarbejdere.

Konsulenthuset Provi - Vision