Gå til hovedindhold

Mentorforløb


*** Fra marts 2018 har Provi indgået aftale med Jobcenter Guldborgsund om mentorforløb til borgere, som har brug for dette tilbud. ***

Målgruppen er:

Borgere som har brug for ekstra støtte for at kunne opnå eller fastholde et virksomhedsrettet tilbud/uddannelse/job.

Konsulenthuset Provi - mentorforløb
Provi - mentorforløb

Mål:

Der er tale om en individuel indsats til den enkelte borger ud fra de behov som den enkeltes arbejdsmarkedskonsulent har vurderet og opstillet som mål som den enkelte har brug for støtte til.

Målet er at borgeren kommer tættere på uddannelse og/eller arbejdsmarkedet.

Mentorfunktionerne er individuelle og vil således være meget forskelligartede – lige fra fastholdelse i aktivitet eller tilbud, støtte til fastholdelse i beskæftigelse og uddannelse og støtte til personlige og sociale problemstillinger.

Omfanget af mentoropgaven vil variere i forhold til, hvad der skal arbejdes hen mod og tyngden i opgaven.

Målet er, at borgeren efter mentorstøtte kan overgå til beskæftigelsesrettede tilbud, f.eks. virksomhedspraktik.

Mentorstøtten:

Mentorstøtten tilrettelægges ud fra borgerens behov.

Støtten kan planlægges og tilgodeses på hverdage og i dagtimerne.
 

Eksempler på støtten:

 • Økonomi/Bank/Skat
 • Læge-/tandlægebesøg
 • Bolig
 • Transport
 • Sparring og støtte i forhold til løsning af konkrete arbejdsopgaver
 • Støtte borgeren i at falde til på arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen herunder samarbejdet med arbejdsgiver og kollegaer
 • Koordinere, bygge bro og sikre sammenhæng med andre indsatser og aktiviteter
 • Støtte borgeren i at identificere og udvikle mestringsstrategier i forhold til at klare en hverdag med job
 • Praktisk støtte efter behov
 • Støtte til at skabe stabilitet og struktur i hverdagen, samt sikre hurtig reaktion på udfordringer, når de opstår
 • Vejlede og skabe kontakt til uddannelsessteder, arbejdsmarked, myndigheder og andre instanser
 • Tilrettelægge aktiviteter og forløb, der styrker den enkeltes ressourcer (komme ud af hjemmet – bevæge sig/motion, møde andre)


Provis værdier i forbindelse med udførelse af arbejdet:

Vores fokus vil være en medmenneskelig tilgang med livserfaring, tydelighed i kommunikation med borgeren, relations dannelse, ressourcer, udvikling, lyttende, fokus på rehabilitering, tværfaglig samt helbredsmæssige problemstillinger.
 

Generelt for mentorforløb:

Der vil være kontakt med den enkelte borger min. 1 gang hver anden uge.

4 uger før ophør af mentortilbud skal der udarbejdes en statusbeskrivelse til Jobcentret, hvori det fremgår, hvad status i forhold til den enkelte borger og de bevilgede støtte punkter er.