Du er her

Fleksjob

Er du ledig og visiteret til fleksjob? Så kan vi hjælpe med at finde dig et fleksjob, hvor dine skånehensyn tilgodeses.

Fleksjobbere er meget forskellige, hvad angår arbejdserfaring, uddannelse og funktionsnedsættelse. Og fleksjobbere har således også forskellige behov for hjælp, støtte og vejledning for at komme i job. Fælles for alle er dog alle har været uheldige at blive ramt af noget, der har nedsat arbejdsevnen. 

Borgere på ledighedsydelse har samme ansvar for egen jobsøgningssituation, som andre ledige. Men det er ikke altid nemt at finde sit nye ståsted i en situation, hvor du måske ikke kan arbejde som inden du blev fleksjobber, og hvor findes fleksjobbene i det hele taget?

Vi ved af erfaring at fleksjobbene er derude, og vi vil gennem en individuelt tilrettelagt forløb hjælpe dig med at finde det rette fleksjob for dig og din direkte vej til fleksjobbet.

Forløbet indledes med personlige samtaler, hvor vi sammen finder de optimale skånehensyn og hvor der fokuseres på dine stærke sider - set med en arbejdsgivers øjne. Under disse samtale aftales hvad DU har behov for hjælp og støtte til for at komme i job, og tilrettelægger dit forløb på baggrund af samtalerne.

Og som alle andre medarbejdere så skal du også som fleksjobber tilføre noget merværdi for en kommende arbejdsgiver. Det vil sige at vores fokus først og fremmest er de ressourcer og kompetencer, du kan tilbyde virksomheden. Det er nemlig det, du skal ansættes på.

Vi hjælper med det virksomhedsopsøgende arbejde, åbner døre hvis du har brug for hjælp til dette. Vi ved af erfaring at det kan være svært at sælge sig selv når man har begrænsninger i arbejdsevnen. Vi deltager meget gerne i jobsamtalerne, bla. for også at sikre at skånehensyn bliver tilgodeset.

Har du brug for hjælp eller inspiration til at få strømlinet dit CV, så det viser, hvem DU er som faglig person, så kan vi hjælpe

Brug for hjælp til at få skrevet den rigtige type ansøgninger, så hjælper vi. Vi har stor erfaring med, hvad der kan vække virksomhedernes nysgerrighed omkring dig. Har du brug for input til at se nye veje, så kan vi også her hjælpe dig.

Når der er fundet en jobåbning, så iværksættes en kort praktik, som er din vej ind til et job. Det er under praktikken at din arbejdsevne vurderes i forhold til de konkrete funktioner, arbejdsopgaver, skånehensyn.

Brochure - Fleksjob

For at læse vores brochurer omkring Fleksjob indsatsen, klik blot på filen.

> Fleksjob, Guldborgsund
> Fleksjob individuelt forløb, Guldborgsund
> Fleksjob, Vordingborg
> Fleksjob, Nakskov

Virksomhedsinfo

Vil du vide mere om hvordan din virksomhed kan få glæde af at få en fleksjobber i din virksomhed. Klik på en af nendenstående brochurer.

> Virksomhedinfo, Guldborgsund
> Virksomhedsinfo, Vordingborg
> Virksomhedsinfo, Nakskov

> Generel fakta om Fleksjob