Du er her

Evaluering

Der vil altid under projekter, som opnår EU-tilskud, være krav om en afrapportering og evaluering, regnskabsmæssigt og i forhold til de mål, der er sat. Grundlæggende gælder, at evalueringen skal dokumentere, at de planlagte aktiviteter og resultater er gennemført som beskrevet i ansøgningen. En evaluering af et EU-projekt omfatter bl.a. følgende punkter:

> Aktiviteter
> Resultater
> Effekt
> Innovation
> Internationalt samarbejde
> Forankring eller bæredygtighed
> Udbredelse

10 gode råd

>> Ha' en god projektidé
>> Mulighed for medfinansiering
>> Projektet skal være flerårig
>> Være nyskabende og innovations projekter
>> Argumentation til ansøgningen være skarp
>> Fordel at have en ide der rækker ud over DK´s grænser
>> Læs ansøgningsvejledningen
>> Overholde alle formkrav
>> Orden i bilag og øvrig korrespondance
>> Ha' tålmodighed i forhold til selve ansøgningen