Gå til hovedindhold

Evaluering

Der vil altid under projekter, som opnår EU-tilskud, være krav om en afrapportering og evaluering, regnskabsmæssigt og i forhold til de mål, der er sat. Grundlæggende gælder, at evalueringen skal dokumentere, at de planlagte aktiviteter og resultater er gennemført som beskrevet i ansøgningen. En evaluering af et EU-projekt omfatter bl.a. følgende punkter:

» Aktiviteter
» Resultater
» Effekt
» Innovation
» Internationalt samarbejde
» Forankring eller bæredygtighed
» Udbredelse